COVID-19

COVID-19 noteikumi

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA T/C “ŠOKOLĀDE”

Atbildīgā persona, kas T/C organizē Nolikuma prasību izpildi

Kaspars Ķepals, tālr.28 631114

T/C uzraugs, tālr. 28 630517 (ja atbildīgā persona nav sasniedzama)

1. T/C “Šokolāde” strādā epidemioloģiski drošajā “Zaļajā” režīmā.

2. T/C ielaiž pieaugušos, kas ir vakcinējušies pret Covid-19, vai pārslimojuši Covid-19 pēdējā pusgada
laikā. Apmeklētājs var būt kopā ar bērnu līdz 12 gadu vecumam.

3. T/C ielaiž pusaudžus no 12 gadu vecuma līdz 17 gadu vecumam, ja tiek uzrādīts testēšanas
sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

4. T/C uzraugs pirms apmeklētāja ielaišanas T/C:
- veic apmeklētāju personalizētā digitālā sadarbspējīgā sertifikāta kontroli;
- lai identificētu klātesošo personu prasa uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Personu
apliecinošs dokuments: pase vai eID karte, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, skolēna
apliecība, studenta apliecība, pensionāra apliecība vai izdienas pensijas saņēmēja apliecība,
ja apmeklētājs neuzrāda sadarbspējīgu sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, vai
uzrāda nederīgu sadarbspējīgu sertifikātu un/vai nederīgu personu apliecinošu dokumentu, T/C
uzraugs apmeklētāju neielaiž T/C.

5. T/C vienlaikus drīkst uzturēties
- darba dienās līdz plkst. 21:00 T/C vienlaikus drīkst uzturēties 238 cilvēki;
- darba dienās pēc plkst.21:00 T/C vienlaikus drīkst uzturēties 172 cilvēki;
- brīvdienās un svētku dienās T/C vienlaikus drīkst uzturēties 297 cilvēki.

6. T/C apmeklētājiem izvirzītās prasības un pienākumi:
1) apmeklētāji T/C tiek ielaisti pa vienam, izņemot ar bērnu līdz 12 gadu vecumam;
2) apmeklētāji T/C drīkst ienākt tikai ar mutes un deguna aizsegu – sejas maska (sejas maskai pilnībā
jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas), kuru
lieto līdz atstāj T/C telpas, izņemot bērns līdz 7 gadu vecumam var nelietot sejas masku;
3) apmeklētāji ieejot T/C dezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekli, kas izvietots pie T/C ieejas;
4) apmeklētāji T/C un T/C autostāvvietās ievēro 2 metru distanci;
5) T/C apmeklētājiem atstājot T/C telpas tiek rekomendēts dezinficēt rokas;
6) T/C uzraugam ir tiesības izsaukt policiju, ja T/C apmeklētājs neievēro pie T/C ieejas izvietotās
norādes vai T/C uzrauga norādes.

7. T/C uzraugi: nodrošina Nolikuma prasību izpildi T/C.

Darba laiki

  • 1. stāvs

    10:00-21:00

  • 2. stāvs

    10:00-20:00

  • Rimi

    8:00-22:00

Kontakti

Privātuma politika