Loterija

 

LOTERIJAS NOTEIKUMI

„ŠokoLotto”

norises laiks 14.02.2019. – 16.03.2019.

 

 1. Loterijas organizētāja nosaukums

SIA „LORAS NAMI”

Vienotais reģistrācijas numurs 40103275823

Juridiskā adrese: Brīvības gatve 402C, Rīga, LV – 1024

 

 1. Loterijas norises teritorija – Tirdzniecības centrs „Šokolāde”, Strēlnieku iela 2, Sigulda

 

 1. Loterijas norises:
  • sākuma datums – 2019.gada 14.februāris;
  • beigu datums – 2019.gada 16.marts.

 

 1. Laimestu fonds:
  • 1 naudas laimests, par EUR 500.00 (pieci simti euro);
  • 5 naudas laimesti, par EUR 100.00 (viens simts euro);
  • 10 naudas laimests, par EUR 50.00 (piecdesmit euro);
  • 1500 smalkmaizīšu laimesti, par EUR 0.40 (nulle euro, 40 euro centi) gabalā.;
  • Kopējais laimestu skaits: 1516 laimesti, par kopējo vērtību EUR 2100.00 (divi tūkstoši viens simts euro).

 

 1. Preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros

Loterijā tiks izspēlētas 10 000 kartītes, no kurām 1516 ir laimestu kartītes.

 

 1. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
  • Lai piedalītos loterijā laika periodā no 2019.gada 14.februāra līdz 2019.gada 16.martam loterijas dalībniekam jāiepērkas jebkurā Tirdzniecības centra „Šokolāde” (Strēlnieku iela 2, Sigulda) veikalā, izņemot pārtikas veikalā „Rimi” (SIA „Plesko Real Estate”), vismaz EUR 7.00 vērtībā.
  • Loterijai nav derīgs čeks, par cigarešu, alkohola un medikamentu iegādi.

 

 1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi – EUR 7.00.

 

 1. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā – gada 16.marts.

 

 1. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums
  • Loterija notiek laika periodā no 2019.gada 14.februāra līdz 2019.gada 16.martam, bet ne ilgāk kā ir lozes urnā.
  • Loterija laika periodā no 2019.gada 14.februāra līdz 2019.gada 15.martam notiek Tirdzniecības centra „Šokolāde” 1.stāva kafejnīcā „Dāmu sala” (Strēlnieku iela 2, Sigulda), tirdzniecības centra darba laikā.
  • Loterija 2019.gada 16.martā notiek Tirdzniecības centra „Šokolāde” 2.stāvā, blakus eskalatoram izvietotajā loterijas stendā, tirdzniecības centra darba laikā.

 

 1. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums
  • Loterija norises periodā 14.02.2019. – 15.03.2019. Tirdzniecības centra „Šokolāde” 1.stāva kafejnīcā „Dāmu sala” (Strēlnieku iela 2, Sigulda).
  • Loterija norises pēdējā dienā 2019.gada 16.martā Tirdzniecības centra „Šokolāde” 2.stāvā, blakus eskalatoram izvietotajā loterijas stendā (Strēlnieku iela 2, Sigulda).

 

 1. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildus izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt
  • Loterijas norises periodā, no 2019.gada 14.februāra līdz 2019.gada 15.martam, pēc pirkuma, par vismaz EUR 7.00:

11.1.1.Tirdzniecības centra „Šokolāde” 1.stāva kafejnīcā „Dāmu sala” loterijas dalībnieks uzrāda pirkuma čeku pie kases un no loterijas urnas izvelk loterijas kartīti;

11.1.2.ja loterijas kartītē ir naudas laimests, loterijas dalībnieks, laimējušu loterijas kartīti, nodod Tirdzniecības centra „Šokolāde” 1.stāva kafejnīcas „Dāmu sala” pārdevējai, pretī saņemot loterijas kartītē norādīto laimestu.

 • gada 16.martā pēc pirkuma, par vismaz EUR 7.00:

11.2.1.Tirdzniecības centra „Šokolāde” 2.stāvā, blakus eskalatoram izvietotajā loterijas stendā, loterijas dalībnieks uzrāda pirkuma čeku un no loterijas urnas izvelk loterijas kartīti;

11.2.2.ja loterijas kartītē ir naudas laimests, loterijas dalībnieks, laimējušu loterijas kartīti, nodod loterijas stendā loterijas pārstāvim, pretī saņemot loterijas kartītē norādīto laimestu.

 • Ja loterijas kartītē ir SIA „GUSTAVbeķereja” smalkmaizīšu laimests to var saņemt Tirdzniecības centra „Šokolāde” GUSTAVbeķereja tirdzniecības vietā (ēkas 1.stāvs pie centrālās ieejas), veicot izvēli no smalkmaizīšu klāsta, kas ir uz vietas: Gardums; Kanēļa; Kafijas maizīte; Kļavu sīrupa ar pekanriekstiem; Karameļu; Olu liķiera; Magoņu šokolādes pomādē; Rozīņu; Kāpostu pīrādziņš; Olu pīrādziņš; Speķa pīrādziņš; Siera maizīte; Ķimeņu kliņģerītis;
 • Personai, kas piedalās loterijā uz pirkuma čeka tiek uzspiests spiedogs – „ŠokoLotto ”;
 • Persona, kas piedalās loterijā otrreiz piedalīties loterijā ar čeku, kam uzspiests spiedogs „ŠokoLotto ” nedrīkst;
 • Ievērojot Preču un pakalpojumu loterijas likuma 7.panta nosacījumus, pie naudas laimesta izsniegšanas laimējušai personai ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un aizpildīt apliecinājumu, par naudas laimesta saņemšanu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, parakstās un ieraksta laimesta saņemšanas datumu.

 

 1. Pretenzijas izteikšanas kārtība
  • Ja loterijas dalībniekam ir pretenzija par loterijas norisi, loterijas dalībnieks pretenziju rakstiskā formā līdz 2019.gada 29.martam var iesniegt loterijas organizatoram SIA „LORAS NAMI” (adrese: Brīvības gatve 402 C, Rīga, LV 1024).
  • Pretenzija tiek izskatīta 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Atbilde uz pretenziju tiek nosūtīta pretenzijas izvirzītājam uz pretenzijā norādīto adresi.

 

 1. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā
  • Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas ir:
   • loterijas organizatora darbinieki, valdes locekļi un sabiedrības daļu īpašnieks (i);
   • Tirdzniecības centra „Šokolāde”, veikalu darbinieki, veikalu valdes locekļi un veikalu sabiedrības daļu īpašnieks (i);
   • jaunākas par 18 gadiem.

 

 1. Īpašie noteikumi
  • Loterijas kartītes noformējums:
   • nelaimējušai kartītei teksts: Lai veicas citu reizi;
   • laimējušai kartītei teksts:
  • EUR (norādīta naudas summa)

vai

 • T/C „Šokolāde”

SIA „GUSTAVbeķereja” smalkmaizīte

 • Čeks, kas izsniegts par Tirdzniecības centra „Šokolāde” dāvanu kartes iegādi, dalībai loterijā nav derīgs.
 • Veicot norēķinu par pirkumu ar Tirdzniecības centra „Šokolāde” dāvanu karti, izsniegtie čeki ir derīgi dalībai loterijā.
 • Viena persona loterijā var piedalīties vairākas reizes, izdarot atkārtotu pirkumu.
 • Loterijas organizētājs apņemas ievērot laimējušās personas datu neaizskaramību un apliecina, ka datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

 

SIA „LORAS NAMI”

Valdes loceklis                                                                                                    Jānis Bormanis