Šokolotto

LOTERIJAS NOTEIKUMI

„ŠokoLotto”

norises laiks 07.02.2018. – 09.03.2018.

 1. Loterijas organizētāja nosaukums

SIA „LORAS NAMI”

Vienotais reģistrācijas numurs 40103275823

Juridiskā adrese: Brīvības gatve 402C, Rīga, LV – 1024

 1. Loterijas norises teritorija – Tirdzniecības centrs „Šokolāde”, Strēlnieku iela 2, Sigulda
 2. Loterijas norises:
  • sākuma datums – 2018.gada 7.februāris;
  • beigu datums – 2018.gada 9.marts.
 1. Laimestu fonds:
  • 2 naudas laimesti, par EUR 100.00 (viens simts euro);
  • 1 naudas laimests, par EUR 500.00 (pieci simti euro);
  • 1500 smalkmaizīšu laimesti, par EUR 0.40 (nulle euro, 40 euro centi) gabalā.;
  • Kopējais laimestu skaits: 1503 laimesti, par kopējo vērtību EUR 1300.00 (viens tūkstotis trīsi simti euro).
 1. Preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros

Loterijā tiks izspēlētas 11 503 kartītes, no kurām 1503 ir laimestu kartītes.

 1. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
  • Lai piedalītos loterijā laika periodā no 2018.gada 7.februāra līdz 2018.gada 9.martam dalībniekam jāiepērkas jebkurā Tirdzniecības centra „Šokolāde” (Strēlnieku iela 2, Sigulda) veikalā, izņemot pārtikas veikalā „Rimi” (SIA „Plesko Real Estate”), vismaz EUR 7.00 vērtībā.
  • Loterijai nav derīgs čeks, par cigarešu, alkohola un medikamentu iegādi.
 1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi – EUR 7.00
 2. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā – gada 9.marts
 3. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

Loterija notiek laika periodā no 2018.gada 7.februāra līdz 2018.gada 9.martam, bet ne ilgāk kā ir lozes urnā, Tirdzniecības centra „Šokolāde” kafejnīcā „Dāmu sala” (Strēlnieku iela 2, Sigulda), tirdzniecības centra darba laikā.

 1. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums

Loterija norises periodā 07.02.2018. – 09.03.2018. Tirdzniecības centra „Šokolāde” kafejnīcā „Dāmu sala” (Strēlnieku iela 2, Sigulda).

 1. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildus izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt
  • Loterijas norises periodā pēc pirkuma, par vismaz EUR 7.00, Tirdzniecības centra „Šokolāde” kafejnīcā „Dāmu sala” (Tirdzniecības centrs 1.stāvs) loterijas dalībnieks uzrāda pirkuma čeku pie kases un no loterijas urnas izvelk loterijas kartīti.
  • Ja loterijas kartītē ir naudas laimests, loterijas dalībnieks, laimējušu loterijas kartīti, nodod Tirdzniecības centra „Šokolāde” kafejnīcas „Dāmu sala” pārdevējai, pretī saņemot loterijas kartītē norādīto laimestu.
  • Ja loterijas kartītē ir SIA „GUSTAVbeķereja” smalkmaizīšu laimests to var saņemt Tirdzniecības centra „Šokolāde” GUSTAVbeķereja tirdzniecības vietā (ēkas 1.stāvs pie centrālās ieejas), veicot izvēli no smalkmaizīšu klāsta, kas ir uz vietas: Gardums; Kanēļa; Kafijas maizīte; Kļavu sīrupa ar pekanriekstiem; Karameļu; Olu liķiera; Magoņu šokolādes pomādē; Rozīņu; Ievārījuma; Kāpostu pīrādziņš; Olu pīrādziņš; Speķa pīrādziņš; Siera maizīte; Ķimeņu kliņģerītis.
  • Ja uz 09.03.2018. loterijas urnā ir vēl loterijas kartītes, tad loterijas dalībniekam ir tiesības vilkt divas loterijas kartītes.
  • Personai, kas piedalās loterijā uz pirkuma čeka tiek uzspiests spiedogs – „ŠokoLotto ”. Čeks ar spiedogu „ŠokoLotto” otrreiz piedalīties loterijā, kas norisinās laika periodā no 07.02.2018. līdz 09.03.2018. nedrīkst, bet drīkst piedalīties loterijā, kas norisināsies 2018.gada 10.martā Tirdzniecības centra „Šokolāde” 1.stāvā blakus kafejnīcai „Dāmu sala” (Strēlnieku iela 2, Sigulda), loterijas organizatora stendā.
 1. Pretenzijas izteikšanas kārtība
  • Ja loterijas dalībniekam ir pretenzija par loterijas norisi, loterijas dalībnieks pretenziju rakstiskā formā līdz 2018.gada 23.martam var iesniegt loterijas organizatoram SIA „LORAS NAMI” (adrese: Brīvības gatve 402 C, Rīga, LV 1024).
  • Pretenzija tiek izskatīta 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Atbilde uz pretenziju tiek nosūtīta pretenzijas izvirzītājam uz pretenzijā norādīto adresi.
 1. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā
  • Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas ir:
   • loterijas organizatora darbinieki, valdes locekļi un sabiedrības daļu īpašnieks (i);
   • Tirdzniecības centra „Šokolāde”, veikalu darbinieki, veikalu valdes locekļi un veikalu sabiedrības daļu īpašnieks (i);
   • jaunākas par 18 gadiem.
 1. Īpašie noteikumi
  • Loterijas kartītes noformējums:
   • nelaimējušai kartītei teksts: Lai veicas citu reizi;
   • laimējušai kartītei teksts:
  • EUR (norādīta naudas summa)

vai

 • T/C „Šokolāde” SIA „GUSTAVbeķereja” smalkmaizīte
 • Čeks, kas izsniegts par Tirdzniecības centra „Šokolāde” dāvanu kartes iegādi, dalībai loterijā nav derīgs.
 • Veicot norēķinu par pirkumu ar Tirdzniecības centra „Šokolāde” dāvanu karti, izsniegtie čeki ir derīgi dalībai loterijā.
 • Viena persona loterijā var piedalīties vairākas reizes, izdarot atkārtotu pirkumu.Loterijas organizētājs apņemas ievērot laimējušās personas datu neaizskaramību un Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumus.

LOTERIJAS NOTEIKUMI

„ŠokoLotto – fināls”

norises laiks 2018.gada 10.marts

 1. Loterijas organizētāja nosaukums

SIA „LORAS NAMI”

Vienotais reģistrācijas numurs 40103275823

Juridiskā adrese: Brīvības gatve 402C, Rīga, LV – 1024

 1. Loterijas norises teritorija – Tirdzniecības centrs „Šokolāde”, Strēlnieku iela 2, Sigulda
 2. Loterijas norises:
  • sākuma datums – 2018.gada 10.marts;
  • beigu datums – 2018.gada 10.marts.
 1. Laimestu fonds:
  • 1 naudas laimests, par EUR 1 000.00 (viens tūktotis euro);
  • 250 smalkmaizīšu laimesti, par EUR 0.40 (nulle euro, 40 euro centi) gabalā;
  • Kopējais laimestu skaits: 251 laimesti, par kopējo vērtību EUR 1100.00 (viens tūkstotis viens simts euro).
 1. Preču vai pakalpojumu daudzums, kuru piedāvā preču vai pakalpojumu loterijas ietvaros

Loterijā tiks izspēlētas 2751 kartītes, no kurām 251 ir laimestu kartītes.

 1. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi
  • Lai piedalītos loterijā laika periodā no 2018.gada 10.februāra līdz 2018.gada 10.martam dalībniekam jāiepērkas jebkurā Tirdzniecības centra „Šokolāde” (Strēlnieku iela 2, Sigulda) veikalā, izņemot pārtikas veikalā „Rimi” (SIA „Plesko Real Estate”), vismaz EUR 7.00 vērtībā.
  • Loterijai nav derīgs čeks, par cigarešu, alkohola un medikamentu iegādi.
  • Loterijai ir derīgs arī čeks ar spiedogu „ŠokoLotto”, kas uzlikts par piedalīšanos „ŠokoLotto” loterijā, kas norisinājās no 07.02.2018. – 09.03.2018.
 1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi – EUR 7.00
 2. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā – gada 10.marts
 3. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums

Loterija notiek 2018.gada 10.martā, bet ne ilgāk kā ir lozes urnā, tirdzniecības centra darba laikā,  Tirdzniecības centra „Šokolāde” 1.stāvā blakus kafejnīcai „Dāmu sala” (Strēlnieku iela 2, Sigulda), loterijas organizatora stendā.

 1. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums

Loterija norises periodā 2018.gada 10.martā Tirdzniecības centra „Šokolāde” 1.stāvā blakus kafejnīcai „Dāmu sala” (Strēlnieku iela 2, Sigulda), pie loterijas organizatora stenda.

 1. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildus izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt
  • Loterijas norises dienā, persona kas uzrāda pirkuma čeku (arī ar spiedogu „ŠokoLotto”), par pirkumu vismaz EUR 7.00 vērtībā, par laika periodu no 07.02.2018. līdz 10.03.2018., piedalās loterijā;
  • Personai, kas piedalās loterijā ir tiesības, Tirdzniecības centra „Šokolāde” 1.stāvā blakus kafejnīcai „Dāmu sala” (Strēlnieku iela 2, Sigulda), loterijas organizatora stendā no loterijas urnas izvilkt loterijas kartīti.
  • Ja loterijas kartītē ir naudas laimests, loterijas dalībnieks, laimējušu loterijas kartīti, nodod loterijas organizatoram pretī saņemot loterijas kartītē norādīto laimestu.
  • Ja loterijas kartītē ir SIA „GUSTAVbeķereja” smalkmaizīšu laimests to var saņemt Tirdzniecības centra „Šokolāde” GUSTAVbeķereja tirdzniecības vietā (ēkas 1.stāvs pie centrālās ieejas), veicot izvēli no smalkmaizīšu klāsta, kas ir uz vietas: Gardums; Kanēļa; Kafijas maizīte; Kļavu sīrupa ar pekanriekstiem; Karameļu; Olu liķiera; Magoņu šokolādes pomādē; Rozīņu; Ievārījuma; Kāpostu pīrādziņš; Olu pīrādziņš; Speķa pīrādziņš; Siera maizīte; Ķimeņu kliņģerītis.
  • Personai, kas piedalās loterijā uz pirkuma čeka tiek uzspiests spiedogs – „ŠokoLotto – fināls”. Čeks ar spiedogu „ŠokoLotto – fināls” otrreiz piedalīties loterijā nedrīkst.
 1. Pretenzijas izteikšanas kārtība
  • Ja loterijas dalībniekam ir pretenzija par loterijas norisi, loterijas dalībnieks pretenziju rakstiskā formā līdz 2018.gada 23.martam var iesniegt loterijas organizatoram SIA „LORAS NAMI” (adrese: Brīvības gatve 402 C, Rīga, LV 1024).
  • Pretenzija tiek izskatīta 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Atbilde uz pretenziju tiek nosūtīta pretenzijas izvirzītājam uz pretenzijā norādīto adresi.
 1. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā
  • Loterijā nedrīkst piedalīties personas, kas ir:
   • loterijas organizatora darbinieki, valdes locekļi un sabiedrības daļu īpašnieks (i);
   • Tirdzniecības centra „Šokolāde”, veikalu darbinieki, veikalu valdes locekļi un veikalu sabiedrības daļu īpašnieks (i);
   • jaunākas par 18 gadiem.
 1. Īpašie noteikumi
  • Loterijas kartītes noformējums:
   • nelaimējušai kartītei teksts: Lai veicas citu reizi;
   • laimējušai kartītei teksts:
  • EUR (norādīta naudas summa)

vai

 • T/C „Šokolāde” SIA „GUSTAVbeķereja” smalkmaizīte
 • Čeks, kas izsniegts par Tirdzniecības centra „Šokolāde” dāvanu kartes iegādi, dalībai loterijā nav derīgs.
 • Veicot norēķinu par pirkumu ar Tirdzniecības centra „Šokolāde” dāvanu karti, izsniegtie čeki ir derīgi dalībai loterijā.
 • Viena persona loterijā var piedalīties vairākas reizes, izdarot atkārtotu pirkumu.
 • Loterijas organizētājs apņemas ievērot laimējušās personas datu neaizskaramību un Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumus.

 

Darba laiki

 • 1. stāvs

  10:00-21:00

 • 2. stāvs

  10:00-21:00

 • Rimi

  8:00-22:00

Kontakti